Holgerböcker

Holger

Holgerböcker

Holger är huvudfiguren i en serie barnböcker med Ingela Nilsson som författare.

I böckerna följer du med Holger på olika äventyr bland djur och natur. Varje bok är fristående och berättar på ett roande, spännande och kunskapshöjande sätt om fakta kring ett tema.

Holgerböckerna är fyllda med med fotografier från Holgers olika äventyr. Att sätta samman text med foton ur autentiska miljöer skapar ett annorlunda och spännande uttryckssätt att berätta barnböcker.

Läs mer om böckerna på www.holgersidan.se